Inicio - Casa de Piedra en Trevelin
Español / English / Français / Cymraeg
Trevelin,
Y gwesty an gyvely a Brecwast


Mewn arddull Patagonaidd y Cordillera y mae’r gwesty yn cynnig ystafelloedd gwely dwbl neu i dri gyda’r opsiwn o fflat gyda dwy ystafell wely gydag ystafell molchi.   Y mae gan yr ystafelloedd carpedi a gwelyau king-size a theledu.  Cynigiwn bwffe brecwast continental,  caffi a bwyd cyflym, teledu, gwasanaeth we Wifi a pharcio.   Dan ofal y perchnogion.  Ar agor trwy’r flwyddyn.