Inicio - Casa de Piedra en Trevelin
Español / English / Français / Cymraeg
Trevelin,
y caban


Y mae gan ein caban yr holl gyfleusterau sydd yn angenrheidiol ar gyfer ymlacio ac ar yr un pryd byw ochr yn ochr â byd natur.  Wedi adeiladu yn gyfangwbl o gerrig a choed o’r ardal, a gyda chyfleusterau tŷ modern.  Y mae’n cyfuno’r gwledig a’r swynol gyda’r modern er mwyn i chi ei fwynhau gyda’r teulu neu gyda grŵp o ffrindiau.

Gwasanaetha:

*Coed tân
*Gwresogyddion nwy ffliw cytbwys
*Cegin lawn gyda meicrodon
*Lle i 5 neu 6 o bobl
*Gwelyau matres spring, teledu cebl
*Dan ofal y perchnogion
*Gwasanaeth morwyn a thŷ golchi
*Dilllad gwely a thyweli
*Brecwast cartref yn gynwysiedig
*Lle i sawl car
*Gardd fawr
*Ar agor trwy’r flwyddyn (ar wahan i fis Mehefin)