Inicio - Casa de Piedra en Trevelin
Español / English / Français / Cymraeg
Trevelin,

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerY mae gan ein caban yr holl gyfleusterau sydd yn angenrheidiol ar gyfer ymlacio ac ar yr un pryd byw ochr yn ochr â byd natur.  Wedi adeiladu yn gyfangwbl o gerrig a choed o’r ardal, a gyda chyfleusterau tŷ modern.  Y mae’n cyfuno’r gwledig a’r swynol gyda’r modern er mwyn i chi ei fwynhau gyda’r teulu neu gyda grŵp o ffrindiau.

Gwasanaetha:

*Coed tân
*Gwresogyddion nwy ffliw cytbwys
*Cegin lawn gyda meicrodon
*Lle i 5 neu 6 o bobl
*Gwelyau matres spring, teledu cebl
*Dan ofal y perchnogion
*Gwasanaeth morwyn a thŷ golchi
*Dilllad gwely a thyweli
*Brecwast cartref yn gynwysiedig
*Lle i sawl car
*Gardd fawr
*Ar agor trwy’r flwyddyn (ar wahan i fis Mehefin)