Inicio - Casa de Piedra en Trevelin
Español / English / Français / Cymraeg
Trevelin,


Lleolir y gwesty a’r caban mewn cymdogaeth o dai yn Nhrevelin mewn lleoliad naturiol ac mae’r cabin wedi ei adeiladu fel bod gan bob rhan ohono â golygfa o fynyddoedd yr Andes Patagonaidd. 
Y mae’r cwm mawr sydd yn eich derbyn yn cysgodi Trevelin ac mae iddo nodweddion y tirlun Patagonaidd, gyda chefnlen o fynyddoedd glas gyda’u copaon o eira, gwastadeddau mawr gyda eu cnydau lle nad oes flora lleol, ac awel proffwydol a nodweddiadol o’r de
O fan hyn ymlaen, mae teithiau amrywiol sydd yn eich galluogi i ryfeddu at fyd natur yn ei holl ogoniant.  Y mae’n bosib cario ymlaen tuag at y de, i Corcovado, Carrenleuf neu yn bellach hyd yn oed, hyd at lyn mawr Vintter. O Carrenleufu,y mae’n bosib croesi’r ffin i Palena ac os ydych chi eisiau taith dydd hyfryd, dychwelwch i Drevelin trwy fwlch Futaleufu.  Rwan yn ôl yn y pentref, y mae olion a chadwraeth yr hen draddodiau yn gallu eich dysgu sut oedd y felin ŷd gyntaf i gael ei gyrru gan geffyl yn gweithio, ac yn gadael i chi feddwl ar y diwedd, sut oedd datblygiadau arwrol y gwladfawyr cyntaf yn yr ardal. 

Wefan swyddogol:  www.trevelin.gob.ar